พันธกิจ

บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัดมีปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันวงการกาแฟไทยให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกาแฟและวิธีการทำกาแฟให้กลายเป็น เครื่องดื่มชั้นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล (World Class) แก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟเดิม ผู้ที่สนใจริเริ่มลงทุนในธุรกิจนี้ตลอดจนผู้บริโภคทั่วไป

    ไม่เพียงแค่การให้ความรู้ในคลาสสอนเท่านั้น แต่เรายังมีการศึกษาและค้นคว้าหาความรู้รวมไปถึงสูตรกาแฟใหม่ๆ ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากตำราหรือหนังสือนานาชาติ,   ดูงานและเข้าอบรมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟจากนานาประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, อิตาลี, ญี่ปุ่น และไต้หวัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดและต่อยอดให้แก่วงการกาแฟไทย เพื่อการพัฒนาเครื่องดื่มให้มีมาตรฐานและเท่าทันร้านกาแฟจากต่างประเทศที่เป็นสมาชิกในสมาคมกาแฟชนิดพิเศษแห่งอเมริกา (Specialty Coffee Association of America) และสมาคมกาแฟชนิดพิเศษแห่งยุโรป (Specialty Coffee Association of Europe) เพื่อติดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในวงการกาแฟโลกได้ทันท่วงทีและพัฒนาวงการกาแฟไทยให้เท่าทันทิศทาง ในอนาคตด้วยทีมงานที่มีเต็มไปด้วยประสบการณ์ และมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทอย่างจริงจังด้วยหลักกการ 5C’ Core value อันได้แก่

1. Coffee

เราจริงจังกับทุกกระบวนการ เราพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการสรรค์สร้างเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์จากกาแฟ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเป็นเลิศไปจนถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

2. Creative

นำเทรนด์อยู่เสมอไม่ว่าจะในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจกาแฟตัวเครื่องที่อัพเดตตามทิสทางและกระแสของตลาดกาแฟโลก และในส่วนของสูตรกาแฟ ที่ทางเราได้มีการิดค้นและพัฒนาสูตรใหม่อยู่เสมอตามฤดูกาลโดยสูตรทั้งหมดเป็นสูตรที่ทางเราคิดค้นเองเพื่อให้ลูกค้าได้มีเมนูใหม่ๆอยู่เสมอ

3. Craft

    ขบวนการผลิตเมล็ดกาแฟของบริษัท ยูซีซี เคทู จำกัด นั้นมีประสิทธิภาพและได้รับการับรองมาตรฐานสากล GMP HACCP, ISO14001, ISO22000 และมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นและที่ยิ่งไปกว่านั้นทางเราได้เล็งเห็นลึกไปกว่านั้นว่าในการที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว ไม่เพียงแต่ขั้นตอนการผลิตที่จะต้องมีประสิทธิภาพแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนั้นก็เป็นสื่งที่สำคัญมากเช่นกัน
    ทางบริษัทฯ จึงได้จึงได้ริเริ่มวางรากฐานใหม่ให้กับเกษตรกรทั้งในด้านการอบรมการเพาะปลูกการแปรรูป และการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานและการรองรับจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.)

4. Care

เพื่อมาตรฐานของธุรกิจกาแฟเรามีความมุ่งมั่น และเต็มที่ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นและตื่นตัวอยู่เสมอตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาไปจนถึงการบริการหลังการขาย การันตีด้วยรางวัลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม โดย Starbucks 5 ปีติดต่อกัน

5. Collaboration

บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัดได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ดำเนินการร้านกาแฟรายใหญ่หลายรายและจากผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความตั้งใจในการเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆ ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพและความไว้วางใจที่มากขึ้นจึงได้มีการตกลงร่วมเป็นพันธมิตรกับทางบริษัท UCC Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแต่ทางเดิมทางบริษัทฯนั้นได้มีการผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดกาแฟเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ในการที่ได้ร่วมพันธมิตรกับทางบริษัท UCC Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพและยกระดับการผลิตเมล็ดกาแฟอีกทั้งยังช่วยเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอีกด้วย

 

 

วิสัยทัศน์

บริษัท ยูซีซี จำกัด มีปณิธานอันแรงกล้าและยังมุ่งมั่นตั้งใจต่อไปที่จะก้าวไปเป็นผู้นำในด้านธุรกิจกาแฟ และผลักดันให้วงการกาแฟไทยนั้นมีคุณภาพในระดับ World classและสามารถตีตลาดโลกได้และยิ่งไปกว่านั้นเรายังคงพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจกาแฟในอนาคต